Reglament

Reglament i autoritzacions

1. El Centre Excursionista Hostrailric amb la col.laboració del ajuntament d’Hostalric,  organitzen la segona edició de la Hostrailric, una cursa de muntanya amb 2 distàncies ben diferenciades: la TRAIL de 26 km i +1300 aprox i la EXPRESS de 13 km i +500 aprox. La data de la cursa  es el dia 18 de febrer de 2018. Places limitades a 300 corredors a cada una de les dues curses, o 600 en total  seguint estricte ordre d’inscripció. Aquestes estaran obertes el proper 1 de novembre del 2017.

2. Per participar a les curses cal tenir més de 14 anys.  Els menors de 18 anys hauran de portar l’autorització dels pares o tutors. El full d’autorització el podreu descarregar a la plana on es realitzen les inscripcions on line. Una vegada omplert, s’ha de presentar junt amb el DNI el dia de recollida de dorsals.

Per sota dels 14 anys, es permet la participació només a la cursa Express, i sempre i quan vagin acompanyats durant tota la cursa per el pare, la mare o un tutor legal, sobre els qui recaurà tota la responsabilitat en cas de patir algun problema durant la cursa. Caldrà omplir un formulari amb les dades del menor de 14 anys, aixi com el dni i l’autorització expressa de la persona que l’acompanyarà durant la cursa. Aquest formulari estarà a la taula de recollida de dorsals de la cursa Express el dissabte dia 17 a la tarda i diumenge 18 abans de la sortida.

3. Les inscripcions es realitzaran única i exclusivament a través del web http:www.tempsxcurses.com i el dia previ a la cursa en el punt de recollida de dorsals.

En breu publicarem els enllaços directes per poder formalitzar-la.

La inscripció no quedarà formalitzada fins que no s’hagi realitzat el pagament.

El preu de la inscripció és: a la cursa EXPRESS de 12 km a 14€ (federats) i 16€ (no federats); cursa TRAIL de 26 km a 17€ (federats) i 19€ (no federats). Aquests preus són fins al 28/01/2018 a les 24:00

El preu de la inscripció del 29/01/2018 fins el 16/02/2018 hi ha un increment del preu i és el següent: cursa EXPRESS 12 km a 16€ (federats) i 18€ (no federats); cursa TRAIL de 26 km a 19€ (federats) i 21€ (no federats).

El dissabte dia 17 a la tarda i diumenge dia 18 fins una hora abans de la cursa es faran les inscripcions de manera presencial sempre i quan no s’hagin exhaurit els dorsals a un preu de 20€ per la EXPRESS i de 25€ per la TRAIL

4. Per participar a qualsevol de les dues curses és obligatori l’ús del dorsal lliurat per l’organització.

La comissió organitzadora subministrarà un dorsal a cada corredor, que no caldrà ser retornat a l’arribada de la cursa.

Un cop realitzada la inscripció, no es tornarà l’import si la no participació de l’atleta és per causes no imputables a l’organització.

El cronometratge de les dues proves serà amb xip lliurat per l’organització i els dorsals de cada cursa es diferenciaran pel seu color.

En aquesta cursa no són vàlids els xips personals de color groc.

El dorsals es lliuraran  el dissabte 17 de febrer a la tarda  i el mateix diumenge al mati  fins una hora abans de la cursa, a l’Avinguda Fortalesa davant de l’escola Mare de déu dels Socors d’Hostalric, a dos cents metres de la sortida ubicada al portal de Barcelona, Via Romana nº1.

L’entrega del dorsal a la cursa de 26 km es farà de les 07.30 hores a les 08.30 hores.

L’entrega del dorsal a la cursa de 13 km es farà de les 08.00 hores a les 09.00 hores.

Caldrà dur el dorsal posat i ben visible a la part del davant.

El fet de no retirar el dorsal en l’horari establert significa que s’hi renuncia.

5. Hi haurà dues categories absolutes, masculina i femenina, a cada una de les dues curses.

6. La sortida de les curses és a la Porta de Barcelona i l’arribada a dalt el fossal del castell.

7. L’hora de sortida de la TRAIL de 26 km es farà a les 09.00 hores i s’haurà de complir amb el límit establert en els temps de pas pels diferents controls, en cas contrari, caldrà seguir les instruccions de l’organització. La cursa trail de 26 km tindrà un temps límit de 5 hores.

L’hora de sortida de la EXPRESS de 13km  es farà a les 09.30 hores. El temps màxim per completar la cursa és de 4 hores.

8. El recorregut estarà senyalitzat amb cintes de plàstic i guix. També estaran indicats els punts quilomètrics cada 5 kms a la TRAIL i de cada km o cada dos a la EXPRESS.

Es comptarà amb l’assistència d’un servei d’ambulància, a més de diversos punts d’avituallament sòlid i líquid.

A la cursa EXPRESS de 13 km hi haurà 2 avituallaments sòlids i líquids i un punt de control.

A la cursa TRAIL de 26 km hi haurà 5 avituallaments sòlids i líquids, si bé els participants en aquesta distància i al tractar-se d’una cursa de semi-autosuficiència ES ACONSELLABLE PORTAR GOT, BOTELLOLA O BOSSA D’HIDRATACIÓ, atès que només es garantirà que hi hagi gots als avituallaments líquids.

Un cop finalitzada la cursa, els corredors/es disposaràn de  un entrepà de botifarra o embutits, fruita i beguda diversa.

9. El mal temps no serà obstacle per a la celebració de les proves, considerem que poden ser un al·licient i un repte més a superar. Tot i això, l’organització es reserva el dret d’anul·lar-la si així ho creu convenient.

10. Si algú abandona és obligatori avisar al control més proper o els components de l’organització.

11. Hi haurà premis per als tres primers homes i dones de la classificació general de la cursa EXPRESS de 13 km i de la TRAIL de 26 km. També hi haurà premi al primer classificat/da hostalriquenc/a  tant home com dona de les dues curses

En aquesta segona edició també hi haurè un premi especial al millor temps tant en homes com en dones en una tram de pujada anomenada K2 situada aprox en el km 8 de la prova, ón hi haurà un tram cronometrat, sempre i quan el corredor/a acabin la cursa dins el temps doant per l’organització

Una altra novetat d’aquesta segona edició, és que s’otorgarà un premi de 200 € a l’equip que porti més corredors/es sumant les dues curses. El recompte final de corredors/es  serà entre tots aquells que hagin acabat les curses dins el temps donat per l’organització. En cas d’empat de dos equips, es farà la suma de les classificacions dels tres primers corredors/es de qualsevol de les dues curses, guanyant aquell equip que tingui una puntuació més baixa. Si encara hi ha empat, es tindra en compte el 4 corredor i aixi succesivament fins que hi hagi un clar guanyador

Tan mateix hi  haurà sorteig de material esportiu i bossa del corredor  per a tots els participants gentilesa dels nostres patrocinadors. També hi haurà una samarreta tècnica a tots els participants de la cursa Hostrailric.

L’entrega de premis es farà a les 12h30, excepte en el cas del premi a l’equip amb més corredors si hi ha un corredor encara en cursa, i d’aquest depengui que guanyi l’equip. En aquest cas l’entrega d’aquest premi es farà quan arribi aquest últim corredor

12. El recorregut pot variar, d’acord amb els propietaris, els organitzadors i les condicions meteorològiques.

13. El participant eximirà de responsabilitat els organitzadors en cas d’accident, lesió o de qualsevol altre imprevist en el cas que no tingui assegurança esportiva contractada amb l’organització o amb una entitat federativa.

14. La totalitat de la prova transcorre per camins, corriols, pistes forestals i asfalt. La circulació de vehicles per aquestes pistes no estarà tancada. Es passa pels llocs més emblemàtics del nostre poble; respecteu la natura, no sortiu dels límits marcats i no llenceu deixalles. Incomplir les normes és motiu de desqualificació.

15. Es demana la màxima esportivitat entre els corredors i amb els organitzadors. Qualsevol conducta anti esportiva envers a la resta de participants o organitzadors serà motiu de desqualificació.

16.  Es demana el màxim respecte envers al medi ambient. Qualsevol conducta que no respecti el medi ambient serà motiu de desqualificació.

17. S’ha de portar el DNI o resguard de la inscripció per tal de poder recollir el dorsal.

18. Inscriure-s’hi implica l’acceptació del reglament i els participants declaren estar preparats per realitzar la cursa.

19. Les vostres dades personals que ens faciliteu seran incorporades al fitxer del club organitzador.

La finalitat de la cessió de les vostres dades són: gestionar la prova i enviar-vos informació relacionada amb la Cursa Hostrailric com d’altres curses.

Els participants donen consentiment exprés al tractament de les seves dades personals i autoritzen també l’organitzador a publicar‐les en el llistat d’inscrits i en el llistat de resultats.

20. Els participants o representants legals dels menors d’edat accepten cedir a l’organitzador i col·laboradors  el dret de captació, reproducció, distribució i publicació de les imatges de la cursa a qualsevol mitjà de comunicació com diaris, web, etc.

Les vostres dades seran tractades d’acord amb el que estableix la llei orgànica 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (BOE núm 298, del 14 de desembre de 1999).

21. Hi haurà un servei de vestidors i dutxes a l’escola Mare de Déu dels Socors que estarà obert des de les 08.00 hores fins a les 13.30. Si per algùn motiu aquest no estés disponible, hi haurà el pavelló a uns 500 m.  amb tots els serveis al vostre abast. També hi haurà servei de guarda-roba i zona d’aparcament de vehicles.

22. Els únics vehicles que podran seguir la prova seran els expressament autoritzats per l’organització.

23. Tots els participants tenen l’obligació d’assistir i de comunicar al control més proper qualsevol accident que hagin observat. En cas de no fer-ho seran desqualificats.

24. Es podran obtenir els resultats oficials a través d’aquest web, el mateix dia de la cursa en acabar la prova i a partir del dilluns al web de la cursa.

El fet de participar suposa l’acceptació de totes aquestes normes, i els imprevistos queden a criteri de l’organització.

facebook
instagramm